Pedagogická rada

Termín konání: 31.8.2018 | 10:00
Místo konání: Martinovského 153