Pedagogická rada (podpůrná opatření)

Termín konání: 29.11.2017 | 12:40 - 00:00
Místo konání: Martinovského 153

Určeno pro pedagogy 2. stupně, vedoucí akce Mgr. Michala Poulová.