Šetření klimatu školy

Termín konání: 27.8.2018 | 10:00
Místo konání: Martinovského 153

Následné šetření prováděné ve spolupráci s TU Liberec.