Redakční rada školních novin

Termín konání: 27.4.2017 | 12:35
Místo konání: Martinovského 153

Redakční rada pracuje ve složení Karel Folber, Milena Fridrichová a Eliška Dyršmídová. Možnost přispívat do informačního čtvrtletníku však mají i ostatní zaměstnanci a veřejnost. Příspěvky lze posílat na adresu reditel@1zsrako.cz.

Rubrika Školní noviny