Redakční rada školních novin

Termín konání: 26.1.2018 | 11:45
Místo konání: Martinovského 153

Setkání redakční rady se uskutečňuje jednou měsíčně, zpravidla každý čtvrtý pátek, a to od 11:45 hodin. Výjimkou jsou volné dny (např. státní svátky, prázdniny apod.).

Rubrika Školní noviny