Redakční rada Školních novin

Termín konání: 24.11.2017 | 11:45 - 12:00
Místo konání: Martinovského 153

Mgr. Karel Folber, Mgr. Milena Fridrichová, Mgr. Eliška Dyršmídová