Informativní schůzka pedagogů 1. stupně k organizaci zápisu

Termín konání: 23.3.2017 | 12:35
Místo konání: Martinovského 153

Místo konání: sborovna 1. stupně