Pedagogická rada

Termín konání: 10.2.2017 | 12:35
Místo konání: Martinovského 153

Předběžný program: Nový školní program Skokan roku, po skončení porada vedoucích předmětových komisí