Pedagogická rada

Termín konání: 9.11.2016 | 13:15
Místo konání: Martinovského 153