Pedagogická rada

Termín konání: 1.9.2017 | 09:00
Místo konání: Martinovského 153