Beseda s Mgr. Eliškou Dyršmídovou

Termín konání: 4.1.2017 | 15:35 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153

Téma přednášky: Problematika počátečního čtení

Probíhá souběžně s programem pro předškoláky Školička.

Školičku ve školním roce 2016/2017 zahajujeme ve středu 2. listopadu 2016 od 15:30. Garanty nového ročníku Školičky jsou Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová, ovšem na programu se bude podílet řada dalších pedagogů z obou stupňů školy. Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s budoucími třídními učitelkami a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Rubrika Školička