Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Termín konání: 30.5.2013 | 13:30
Místo konání: Martinovského 153

v přízemí školy, setkání s budoucími třídními učitelkami, které předají rodičům potřebné informace