Ředitelské volno

Termín konání: 30.4.2015
Místo konání: Martinovského 153

Podle § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vyhlásil ředitel školy pro žáky školy na čtvrtek 30. dubna volný den (tzv. ředitelské volno).

Škola pořídila na začátku roku nový modul evidenčního programu Bakaláři s názvem Tematické plány. V souvislosti s revizí školního vzdělávacího programu se kolektiv pedagogů bude věnovat právě práci v prostředí tematických plánů, jejich zpřesnění a sjednocení s výstupy ŠVP, což ve výsledku přinese zkvalitnění vyučovacího procesu, v čemž spatřujeme hlavní smysl našeho počínání.