Volby zákonných zástupců do školské rady

Termín konání: 9.11.2017 | 15:30 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153

V souladu s ustanovením §167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, a v souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník schváleným usnesením rady města č. 567/05 ze dne 20. 7. 2005, informujeme o konání volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.

 • Termín podání kandidatury: pátek 3. listopadu do 12:30 hodin
 • Termín voleb: 9. listopadu 2017 od 15:30 do 16:30 (v den konání třídních schůzek)
 • Místo konání voleb: Martinovského 153 (vestibul hlavní budovy školy)
 • Kandidátní návrh je možné podat osobně v kanceláři školy, poštou na adresu 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 nebo elektronicky na reditel@1zsrako.cz 

Hlasovací lístky pro volby členů školské rady zajišťuje ředitelem školy jmenovaný přípravný výbor, který eviduje všechny osoby oprávněné volit. Po příchodu zákoných zástupců do volebních prostor (viz výše) vydá přípravný výbor voliči proti podpisu hlasovací lístek, volič jej dle pokynů upraví a vhodí do hlasovací urny.

SOUHRN POVINNOSTÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 

 1. Svolává k volbám členů do školské rady.
 2. Zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady.
 3. Formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty.
 4. Zaznamenává výsledky hlasování.
 5. Stanoví pořadí kandidátů ve volbách.
 6. Vyhlašuje výsledky voleb.
 7. Předá řediteli školy, zřizovateli a zvolené školské radě zápis o volbách do školské rady.