Ředitelské volno

Termín konání: 9.5.2014 | 00:00

Ředitel 1. základní školy, Rakovník, Martinovského 153 informuje Radu města, že podle § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vyhlásil na pátek 2. května 2014 a pátek 9. května 2014 pro žáky školy volný den (tzv. ředitelské volno).