Školička

Termín konání: 7.1.2015 | 15:30
Místo konání: Martinovského 153

Další setkání v rámci tradičního školního programu Školička. Zveme zájemce z řad předškoláků a jejich rodiče.

Chceme usnadnit dětem vstup do školy, umožnit poznat nové prostředí, budoucí spolužáky, vyzkoušet si práci v lavicích pod vedením budoucích třídních učitelek.

Rodiče budou mít možnost konzultace s našimi pedagogy, kteří se jim postupně představí, s vychovatelkami, čekají na ně rovněž zajímavé přednášky k neméně zajímavým tématům.

Sledujte za tímto účelem rubriky Zápis a Školička, kde průběžně zveřejňujeme potřebné informace.

Pro bližší informace nás klidně kontaktujte. Obracejte se na vedení školy (reditel@1zsrako.cz) nebo na garanta letošní Školičky, kterým je Mgr. Marika Palivcová (palivcova1zs@seznam.cz)