Třídní schůzky 1. ročníku

Termín konání: 6.10.2016 | 15:30
Místo konání: Martinovského 153

Akce určená pro rodiče prvňáčků (I.A, B, C), koná se v kmenových učebnách, tj. v učebně č. 9 (I.B) a v Omáčkovně (I.A a C).