Školní zralost

Termín konání: 6.1.2016 | 15:35
Místo konání: Martinovského 153

Beseda s Mgr. Zuzanou Ledvinovou o problematice školní zralosti.