Ukázková hodina v 1. třídách

Termín konání: 4.10.2016 | 08:00 - 08:45
Místo konání: Martinovského 153

Akce určená pro rodiče prvňáčků (I.A, B, C), koná se v kmenových učebnách, tj. v učebně č. 9 (I.B) a v Omáčkovně (I.A a C). Prosíme rodiče, aby respektovali začátek a konec vyučovací hodiny.