Školička I

Termín konání: 1.11.2017 | 15:30 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153

Školička I

Školičku ve školním roce 2017/2018 zahajujeme ve středu 1. listopadu 2017 od 15:30. Garanty nového ročníku Školičky jsou Mgr. Zuzana Ledvinová a Mgr. Eliška Dyršmídová, ovšem na programu se bude podílet řada dalších pedagogů z obou stupňů školy. Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s učitelkami a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Pro rodiče jsme připravili bohatý doprovodný program (zahajuje vždy po předání dětí našim učitelkám), který otevírá beseda s Mgr. Ledvinovou o školní zralosti (1. 11.), následují ukázková hodina anglického jazyka s Rebeccou Cusack (6. 12.), přednáška Mgr. Dyršmídové o metodách výuky počátečního čtení (3. 1.) a beseda o problematice rozvoje řečových dovedností s Mgr. Jirkovskou (7. 2.). Oblíbená rodičovská kavárna přijde na řadu 7. 3., představíme novinky z dílny školních animátorů.

Rubrika Školička