Ředitelské volno

Termín konání: 1.6.2018

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 1. 6. 2018 volný den.