Školička V.

Termín konání: 1.3.2017 | 15:30 - 16:30
Místo konání: Martinovského 153

Školička V. Upozornění: Březnová Školička nebude probíhat ve třídě, ale v tělocvičně. S sebou si vezměte sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Sejdeme se v budově školy, poté se převlečeme a přemístíme do tělocvičny. Pro rodiče je připravena tzv. rodičovská kavárna.

Školičku ve školním roce 2016/2017 zahajujeme ve středu 2. listopadu 2016 od 15:30. Garanty nového ročníku Školičky jsou Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová, ovšem na programu se bude podílet řada dalších pedagogů z obou stupňů školy. Hlavním smyslem školního programu Školička je pomoci dětem k adaptaci na školní prostředí, seznámit je s budoucími třídními učitelkami a spolužáky. V neposlední řadě se věnujeme rozvoji motoriky, nácviku prostorové orientace, tréninku slovní zásoby, děti si hravou formou vyzkouší řadu dalších činností potřebných ke zvládnutí první třídy.

Rubrika Školička