Beckiland Praha - ŠD v Parku

Termín konání: 13.5.2015 | 12:00 - 17:00

výlet pro žáky ŠD v Parku, 200Kč, pedagogický doprovod Romana Srbecká, Irena Hlavsová