Ředitelské volno

Termín konání: 29.4. - 30.4.2019
Místo konání: Martinovského 153

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, volné dny.

Tzv. ředitelské volno je vyhlášeno na:

  • pondělí 29. dubna 2019
  • úterý 30. dubna 2019

Uvedené dny využijeme pro další rozvoj pedagogických pracovníků, kteří absolvují mimo jiné seminář zaměřený na týmovou spolupráci.