Návštěva chovatelského kroužku v DDM Rakovník

Termín konání: 22.6.2015 | 09:55 - 12:30
Místo konání: DDM Rakovník

2. A, pedagogický doprovod Mgr. Marika Palivcová