Ředitelské volno

Termín konání: 21.4.2017

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 21. 4. 2017 volný den.