Program prevence rizikového chování

Termín konání: 20.5. - 23.5.2013 | 06:00
Místo konání: Rakovník a okolí

Součást realizace projektu EU peníze školám. Všechny třídy naší školy absolvují jednodenní program zaměřený na spolupráci v kolektivu a rozvíjení pozitivních sociálních dovedností a postojů. Program povedou lektoři dodavatelského subjektu.

Účast na akci je bezplatná.