Ředitelské volno

Termín konání: 18.11.2016

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 18. 11. 2016 volný den.