Ředitelské volno

Termín konání: 16.11.2015

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pondělí 16. 11. 2015 volný den.

Rodiče budou o ředitelském volnu informováni zápisem do ŽK, příp. na webových stránkách školy. Upozorňujeme, že je třeba odhlásit oběd ve školní jídelně (není součástí naší školy).