Kvalifikace turnaje ve vybíjené

Termín konání: 3.6.2015