Začátek školního roku 2016/2017

Termín konání: 1.9.2016
Místo konání: Martinovského 153

V příspěvku najdete harmonogram výuky ve dnech 1. - 2. 9. 2016.

1. ročník

 • 8:00 setkání v kmenových třídách s třídními učitelkami (srdečně vítáme rodiče; budova školy otevřena od 7:40); UPOZORŇUJEME, ŽE TŘÍDY I. A A I. C JSOU UMÍSTĚNY V BUDOVĚ SOUSEDÍCÍ S HLAVNÍ BUDOVOU ŠKOLY, TZV. OMÁČKOVNĚ
 • 8:25 přesun prvňáčků do malé tělocvičny (doprovod zajišťují vychovatelky školní družiny)
 • 8:30 - 9:00 informativní schůzka rodičů s třídními učitelkami, konzultace (rodiče se mohou v případě zájmu zúčastnit společně s dětmi divadelního představení - viz níže)
 • 8:30 přivítání prvňáčků ředitelem školy v malé tělocvičně
 • 8:35 - 9:00 pohádka v podání loutkového divadla
 • 9:00 zakončení prvního školního dne

2. - 9. ročník

 • 8:00 setkání v kmenové třídě s třídními učiteli (budova školy otevřena od 7:40)
 • 8:45 zakončení prvního školního dne

Upozornění pro strávníky: V případě zájmu o stravování ve školní jídelně je zapotřebí mít stravu objednanou nejpozději den předem. Více informací k objednávkám stravy získáte buď přímo ve školní jídelně (zde je možné také vyplnit přihlášku a zakoupit čipovou kartu) nebo na stránkách jídelny www.sjrako.cz. Dále informujeme, že ŠKOLNÍ JÍDELNA NENÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ ŠKOLY a v případě dotazů je třeba obracet se přímo na ředitele ŠJ pana Jiřího Kremera.

2. 9. 2016

 • 1. ročník do 9:40 (družinové děti přebírají po skončení vyučování vychovatelky)
 • 2. - 5. ročník do 11:35 (zahájení provozu školní družiny)
 • 6. - 9. ročník do 12:30

Od 5. 9. 2016 probíhá výuka podle rozvrhu. Výjimkou jsou žáci 1. ročníku, jejichž rozvrh bude ještě i v tomto týdnu upraven.