Zahájení školního roku

Termín konání: 1.9.2014 | 08:00
Místo konání: Martinovského 153

První školní den stráví žáci ve škole pouze jednu vyučovací hodinu. Výjimku budou tvořit prvňáčkové, kteří po společné půlhodince s třídními učitelkami i rodiči půjdou do tělocvičny na pohádku, mezitím dostanou rodiče od třídních učitelek spoustu užitečných informací k průběhu školního roku. Po skončení pohádky odvedou vychovatelky děti zpět do třídy.

Harmonogram prvního školního týdne