Sběr druhotných surovin

Termín konání: 29.1.2018 | 07:30 - 07:45

sbíráme - papír, víčka, elektro, baterie