Přírodovědný klokan

Termín konání: 10.10.2018
Místo konání: Martinovského 153

Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku z oblasti matematiky, přírodopisu, fyziky, zeměpisu a chemie. Podrobnosti budou upřesněny.