Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích

Termín konání: 1.6.2018 | 09:00
Místo konání: Martinovského 153

Seminář je zaměřen na řešení emočně vypjatých komunikačních situací v práci pedagogického pracovníka, především v komunikaci s žákem a rodičem žáka.

Vzhledem k délce semináře vyhlásil ředitel školy podle § 24, odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na pátek 1. 6. 2018 volný den.