Adventní dílny

Termín konání: 27.11.2013 | 07:00
Místo konání: Martinovského 153

Celodenní projekt organizovaný formou řemeslných dílen. Vedoucí jednotlivých stanovišť - učitelé.