Redakční rada školních novin

Termín konání: 22.10.2018 | 12:35 - 12:50
Místo konání: Martinovského 153

Redakční rada školních novin