Prevence sociálně patologických jevů

Termín konání: 9.3.2017
Místo konání: Praha

Studium k výkonu specializovaných činností: Mgr. Robert Chytrý