Ukázka nového výukového SW

Termín konání: 1.3.2017 | 12:45
Místo konání: Martinovského 153

Určeno pro vyučující, organizačně zajišťuje Mgr. Martin Donát.