Turnaj v softballu

Termín konání: 14.6.2018

Vybraní žáci + pedagogický doprovod Mgr. Pavla Pešková.