Redakční rada školních novin

Termín konání: 24.9.2018 | 12:35 - 12:50
Místo konání: Martinovského 153

Redakční rada školních novin

Mgr. Karel Folber, Mgr. Irena Šimková, Mgr. Markéta Marková.