Sběr druhotných surovin

Termín konání: 2.10.2017 | 07:30 - 07:45

sbíráme - papír, víčka, elektro, baterie