Kalendář akcí - 9. 11. 2017

Národní testování 2017/2018

Národní testování 2017/2018

6.11. - 9.11.2017 | Lokalita: Martinovského 153

Testování žáků 9. tříd - český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady.

Volby zákonných zástupců do školské rady

9.11. | 15:30 - 16:30 | Lokalita: Martinovského 153

V souladu s ustanovením §167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, a v souladu s Volebním řádem školských rad základních škol zřizovaných městem Rakovník schváleným usnesením rady města č. 567/05 ze dne 20. 7. 2005, informujeme o konání volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady.