Muzeum NaFilm Praha

Termín konání: 27.5.2019
Místo konání: Praha

Určeno pro žáky aktivní v animačních dílnách. Pedagogický doprovod Mgr. Martina Vorlová a Mgr. Alice Jendelová.