Album - T.G.Masaryk - významná osobnost našich dějin