Ukázková hodina tchoukballu

Ukázková hodina tchoukballu

Ve spolupráci s Českou asociací tchoukballu jsme 11. 4. 2013 pořádali ukázkovou hodinu tchoukballu, která se opravdu vydařila. Pět aktivních hráčů nejen že žákům ukázalo, jak tento míčový sport vypadá, když se "to umí", ale zorganizovalo také metodický trénink, v jehož rámci se žáci seznámili s pravidly a vyzkoušeli si obranu i útok. Fotografie, které najdete v rozsáhlé fotogalerii, svědčí o tom, že mladí hráči přistoupili k tchoukballu s opravdovým zápalem.

O tchoukballu (využita citace z letáku Tchoukball - Let´s play fair play!)

Tchoukball je míčová hra, která využívá prvky házené, volejbalu a baskické peloty. Tchoukball, to je hra spojující rychlou akci útočníků a obránců, myšlení a cit pro hru, partnerství a spolupráci v duchu fair play. Jde o poměrně nový sport, který vznikl v 70. letech ve Švýcarsku jako reakce na klasické kontaktní míčové hry (jako je basketbal či házená), při kterých docházelo k častým zraněním hráčů. Snahou bylo vytvořit sport, který bude stejně dynamický a rychlý jako tyto již tradiční sporty, ale jeho pravidla a oncepce eliminují zranění, ke kterým při kontaktu hráčů a rychlých akcích obvykle ve sportu dochází. Tchoukball tak byl vyvinut jako tzv. "bezkontaktní sport", kdy pravidla této hry prakticky neumožňují střet hráčů.