Efektivní škola

Efektivní škola

Od 1. září 2016 realizujeme projekt Efektivní škola, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.

Podrobnosti o realizaci projektu Efektivní škola budeme průběžně zveřejňovat. Díky projektu můžeme podpořit:

  • činnost školního speciálního pedagoga,
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze,
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků,
  • rozvoj čtenářských dovedností prostřednictvím realizace čtenářských klubů,
  • prevenci školního neúspěchu cestou doučování a přípravy žáků na vyučování,
  • rozvoj klíčových kompetencí v klubu zábavné logiky a deskových her.