Skokani roku

Skokani roku

Novým školním programem Skokan roku se chceme každé pololetí zaměřit na žáky, kteří docílili největšího pokroku.

Motivovat žáky do další práce, poukázat na jejich pokrok, ocenit je a sdělit jim i jejich rodičům, že si vážíme toho, jakou cestu urazili za poslední půlrok.
Od prvního pololetí letošního školního roku vyhlašujeme skokany roku; deset žáků, kteří oproti předchozímu pololetí dosáhli největšího zlepšení průměrného prospěchu a stali se tak skokany roku. Z rukou třídních učitelů žáci obdrží pochvalné listy a malý dárek v podobě školních potřeb.
Program má jednoduchá pravidla a jedinou kategorii otevřenou pro žáky obou stupňů.

Jména prvních žáků jsme oznámili v únoru. Celkovým průměrným prospěchem za první pololetí v porovnání s celkovým prospěchem za druhé pololetí předchozího školního roku se dostali mezi deset žáků s největším dosaženým pokrokem.

Pravidla školního programu vylučují účast žáků opakujících daný ročník, žáků, kteří byli z chování hodnoceni stupněm uspokojivé nebo neuspokojivé, žáků s nedostatečnou a dále žáků nehodnocených v jednom či více vyučovacích předmětů. 

Skokany prvního pololetí jsou:
Rozárie Kouřilová 4.B
Anna Říhová 4.A
Petra Čečrdlová 6.B
Denisa Palivcová 8.B
Daniel Slepička 8.A
Jan Trefný 8.A
Matěj Sladkovský 9.A
An Hoang Quoc 9.B
Lukáš Němec 9.B
Sabina Poláková 9.B

BLAHOPŘEJEME!