Den jazyků

  V posledním zářijovém týdnu jsme se již tradičně věnovali projektům spojeným se Dnem jazyků. Ten každoročně připadá na 26. září a připomíná, jak důležitou roli hraje znalost cizího jazyka v životě každého z nás.

  U nás ve škole se tím nezabýváme pouze jeden den, ale každý si může během celého týdne vybrat, v jaké míře se bude danému tématu věnovat. A náplň naší práce byla opravdu rozmanitá.

  Ti nejmenší si vyslechli pozdravy v jiných jazycích, trénovali orientaci v mapě Evropy, pracovali s vlajkami daných států, získali nové poznatky o království Velké Británie nebo zkoušeli modelovat čínské znaky.

  Žáci 4.a 5. tříd se už více zaměřili na jazyk jako takový, porovnávali např. francouzštinu a ruštinu, v hodinách angličtiny si pohráli s pohádkami a děti ze 4.B rozjely projekt „Classroom exchange sweets“, který se týkal nákupu typicky českých potravin. Výsledky pak zaslali partnerské škole ve Španělsku.

  I na 2.stupni bylo vidět, že  toto téma nepatří pouze do hodin cizích jazyků. Během tělocviku si žáci vyzkoušeli zajímavé světové hry jako např. softball nebo tchoukball, zazpívali si cizojazyčné písničky, věnovali se řecké abecedě nebo dialektologii. V literatuře děti pracovaly s pohádkami cizích autorů.V hodinách ruštiny se věnovali dramatizaci známé pohádky O veliké řepě a deváťáci vytvářeli slovník každodenních obratů. Vyhledávání probíhalo v angličtině, němčině i ruštině. U nejstarších dětí jsme využili praktickou stránku angličtiny a v 9. ročnících jsme pracovali s knížkami a seriály. Vybrali jsme nesmrtelného Harryho Pottera a kultovní seriál Přátelé nebo Teorii velkého třesku.

 Celý týden byl opravdu pestrý a plný nejrůznějších aktivit. Ne nadarmo se totiž říká, že kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.:-)