6. kolo Pro zvídavé

6. kolo soutěže PRO ZVÍDAVÉ

otázka:

Popište VLASTNÍMI SLOVY pověst o založení města Rakovníka.

Své odpovědi posílejte na mail barbora.polcarova@1zsrako.cz nebo předávejte osobně p. učitelce Polcarové.